Ons streven is multidisciplinaire samenwerking. Indien uw patiënt toestemming heeft gegeven voor overleg, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons uiteraard ook bellen voor algemene vragen over een passende behandeling, adviezen of collegiaal overleg.
Voor tussentijds overleg, spoedmeldingen of vragen wordt door ons contact opgenomen met u als verwijzer, indien uw patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. U wordt geïnformeerd omtrent start en afronding van de behandeling.

Uiteraard kan ook de POH-GGZ bij ons terecht voor informatie uitwisseling.

Uw patiënten kunnen altijd gebruik van maken van onze psychologische of psychotherapeutische behandelmogelijkheden, maar moeten dit voor bepaalde klachten zelf betalen. Dit betreft met name aandoeningen als aanpassingsstoornissen, rouw, relatieproblemen, werkproblematiek, burnout of overspannenheid. Voor de klachten waar uw patiënt geen vergoeding voor kan krijgen, is een verwijsbrief niet nodig.

Behandeling door psycholoog of psychotherapeut wordt wel vergoed door de zorgverzekeraar indien de stoornissen zwaar/ernstig genoeg zijn en in de DSM-V geclassificeerd kunnen worden. Het betreft dan oa. depressieve stoornissen of angststoornissen. Voor ernstiger en meer complexere problematiek kunt u doorverwijzen naar een psychotherapeut of psychiater.  Hierbij kunt u denken aan depressieve stoornissen of angststoornissen die reeds lang bestaan en die al eerder behandeld zijn. Of combinaties van stoornissen, die op een aantal levensgebieden van invloed zijn: bijvoorbeeld ernstige depressieve klachten gecombineerd met relatieproblematiek, problemen in het gezin van herkomst, problemen op het gebied van werk of persoonlijkheidsstoornissen.