Ons streven is multidisciplinaire samenwerking. Indien uw patiënt toestemming heeft gegeven voor overleg, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons uiteraard ook bellen voor algemene vragen over een passende behandeling, adviezen of collegiaal overleg.
Voor tussentijds overleg, spoedmeldingen of vragen wordt door ons contact opgenomen met u als verwijzer, indien uw patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. U wordt geïnformeerd omtrent start en afronding van de behandeling.
Uiteraard kan ook de POH-GGZ bij ons terecht voor informatie uitwisseling.

Wij zijn BIG geregistreerd, GZ-psycholoog of psychotherapeut, lid van de LVVP en specialistische therapieverenigingen. Dit is een waarborg van kwaliteit: wij werken volgens de normen van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten).

Uw patiënten kunnen gebruik van maken van onze psychologische of psychotherapeutische behandelmogelijkheden, maar moeten dit voor bepaalde klachten zelf betalen. Dit betreft met name aandoeningen als aanpassingsstoornissen, rouw, relatieproblemen, werkproblematiek, burnout of overspannenheid. Voor de klachten waar uw patiënt geen vergoeding voor kan krijgen, is een verwijsbrief niet nodig.

Behandeling door psycholoog of psychotherapeut wordt vergoed door de zorgverzekeraar, indien de ernst van de klachten ook behandeling door psycholoog / psychotherapeut rechtvaardigt. Behandeling van ernstige en complexere problematiek hoort in de regel thuis bij een psychotherapeut.  Hierbij kunt u denken aan depressieve stoornissen of angststoornissen die reeds lang bestaan en die al eerder behandeld zijn. Of combinaties van stoornissen, die op een aantal levensgebieden van invloed zijn: bijvoorbeeld ernstige depressieve klachten gecombineerd met relatieproblematiek, problemen in het gezin van herkomst, problemen op het gebied van werk, persoonlijkheidsstoornissen of complexe trauma’s. Behandeling van verslavingsproblematiek hoort thuis in de verslavingszorg. Indien uw patiënt regelmatig in crisis raakt, dan is behandeling in een instelling geïndiceerd.