menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Annemarie Daniels 

 

Mijn contactgegevens: 06-20519978 of a.daniels@psycc.nl.
Ik maak gebruik van de Zivver mailservice om veilig met u te kunnen mailen.
Neem in geval van crisis telefonisch contact op met mij, indien u mij niet  kunt bereiken met uw huisarts.  Buiten kantooruren met de huisartsenpost.
Gedurende vakantie of afwezigheid zal met u worden besproken, waar u terecht kunt.


In 1995 ben ik afgestudeerd als psycholoog. Na mijn studie heb ik de postdoctorale opleiding voor Psychotherapie gevolgd. Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut en behandel verschillende psychische klachten. Een overzicht van wat ik niet behandel, vindt u onderstaand.
In de behandeling combineer ik cognitieve en inzichtgevende therapie. Ik voer geen gezinsgesprekken, maar uw gezin van herkomst wordt altijd bij de behandeling betrokken: de invloed van uw gezin van herkomst en van uw huidige relatie op het ontstaan van uw klachten en de instandhouding ervan worden belicht. 
Ik ben opgeleid in de volgende therapie richtingen: cognitieve gedragstherapie, schematherapie, cliëntgerichte therapie, gezinstherapie en EMDR (alleen voor enkelvoudig trauma).

Voor relatietherapie verwijs ik u naar Sarah Alice Miles. Zij behandelt ook individuele patiënten. Haar contactgegevens: 06 – 113 508 29, sarah.miles68@live.com, website ‘The Gingko Leaf’.  

Wat behandel ik niet ? Manisch depressieve stoornissen, schizofrenie, ernstige somatoforme stoornissen, eetstoornissen, verslavingsproblematiek en sommige persoonlijkheidsstoornissen. Als u regelmatig in crisis raakt, dan kan ik u niet de zorg geven, die u nodig heeft. In dat geval kan ik u niet in behandeling nemen. Ik behandel geen relatieproblemen, kinderen, jeugdigen en gezinnen. 

Registraties en lidmaatschappen:

Psychotherapeut (BIG-nummer 29909650216) en lid van de LVVP (lidnummer 1979) en de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, lidnummer 203359). Ook ben ik ingeschreven in het Register Schematherapie en bij de Kamer van Koophandel (nummer 30261944)

Start nieuwe behandelingen en werkwijze:

Als psycholoog / psychotherapeut ben ik gekwalificeerd om kort- en langdurige behandelingen te verrichten. Momenteel start ik geen langdurige behandelingen en verricht ik behandelingen van 10 – 15 sessies. Indien ik, op basis van een kort diagnostiektraject, vermoed dat u meer sessies nodig heeft dan die 10 – 15 gesprekken, zal ik u terugverwijzen naar uw verwijzer. 
Als u een behandeling wilt, neem dan telefonisch contact op. Ik zal u zo snel mogelijk een Telescreen vragenlijst sturen. Op basis van de uitkomst van de Telescreen kan een voorlopige diagnose gesteld worden. 
Als op voorhand blijkt dat u een langdurige behandeling nodig heeft, dan zal ik dat bij u melden. Indien u een gesprek wilt waarin ik mijn advies toelicht, dan kan dat. Echter: dit betekent niet dat we een behandelrelatie aangaan.
Op dit moment is er een aanmeldstop. De wachttijd tussen aanmelding en adviesgesprek is normaliter 4 – 6 weken. In dit gesprek wordt besproken of de hulpvraag waarvoor u zich aanmeldt, afdoende kan worden behandeld in een begrensd aantal gesprekken.  En of de expertise die ik in huis heb, hierbij aansluit. De kosten voor het adviesgesprek worden in rekening gebracht bij de ziektekostenverzekeraar. U heeft hiervoor al een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

In het adviesgesprek onderzoeken we welk probleem op de voorgrond staat. We kunnen dan onderzoeken of klachtgericht gewerkt kan worden, door middel van cognitieve gedragstherapie. Of dat er ook aandacht nodig is voor rigide patronen, die u belemmeren in uw functioneren. Soms is echt langer tijd nodig om te werken aan sterke rigide overtuigingen. Bijvoorbeeld als uw klachten al lang bestaan en / of spelen op meerdere levensgebieden (relationeel, in uw gezin, op het gebied van werk, somatisch, verslavingsproblematiek). Dan zou u bij mij niet op de juiste plek zijn.  
Soms kunnen we concluderen, dat de klachten niet zo ernstig zijn, dat u behandeling van een psycholoog nodig heeft. Of dat een behandeling niet door de verzekeraar vergoed zou worden, bijvoorbeeld als u behandeling zoekt voor relatieproblemen of een aanpassingsstoornis of problemen op gebied van werk.  Als u dan toch in behandeling wilt, dient u de kosten voor de behandeling zelf te betalen. 

De wachttijd tussen het adviesgesprek en start van de behandeling, is normaliter 4 – 6 weken. 
Maar: op dit moment is er een behandelstop
N.B.: transparantie over wachttijden is belangrijk. Daarom wil ik u erop wijzen dat in het ongunstigste geval, een behandeling pas zou kunnen starten in mei. Denk erover na of u dit prettig vindt. Bij een hulpverlener op een wachtlijst staan en teleurgesteld worden, is niet wenselijk !
Na afronden van de behandeling meld ik dat, uiteraard alleen met uw toestemming, kort aan uw huisarts of andere verwijzer. 

Tarieven:

Indien de behandeling wordt vergoed door de verzekeraar, stuur ik mijn factuur direct naar uw verzekeraar.  Als u de kosten voor de behandeling zelf wilt (of moet) betalen: het eerste diagnostische adviesgesprek van 45 minuten kost 172,98 euro (nza tarief), een uur 199,34 euro (nza tarief).
Kosten voor vervolgsessies van 45 minuten bedragen 147,95 euro (nza tarief) en voor een uur 176,30 euro (nza tarief).
Indien u een sessie minder dan 24 (werk)uren van tevoren afzegt, dient u de kosten zelf te betalen. Deze sessie kan ik namelijk niet in rekening stellen van de ziektekostenverzekeraar. De kosten voor zo’n gemiste sessie bedragen 75 euro.

Overleg met derden:

Als lid van de LVVP ben ik verplicht om regelmatig met mijn collega’s in intervisieverband te overleggen om te waarborgen, dat ik mijn behandelingen naar behoren uitvoer. Dit is nodig voor zorgvuldige uitoefening van mijn taak. Uw casus bespreken met uw huisarts, doe ik alleen met uw toestemming. Mochten zich situaties voordoen dat u zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen, maar alleen dan, dan zal ik ook contact met uw huisarts opnemen. 

Zorgverzekeraars:

In 2023 heb ik contracten met: A.S.R. (asr en Ditzo), Caresq (Eucare Insurance PCC Limited, Aevitae), CZ (CZ, Centrale Zorgverzekeringen, NZV, Ohra), DSW, ENO Zorgverzekeraar (Salland, ZorgDirect en Holland Zorg), Menzis (Menzis en Anderzorg), ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO, Jaah), OWM (OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en al haar labels), en Zilveren Kruis (dit zijn Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO. (Bel voor alle zekerheid uw eigen verzekeraar nog even. De overzichten zijn niet uitputtend !

In 2023 heb ik geen contract met VGZ en de daarbij aangesloten labels. Als u toch in behandeling wilt komen, betaalt u de facturen aan mij en dient ze zelf in bij uw zorgverzekeraar. Uw verzekeraar kan u vertellen welk percentage u vergoed krijgt.

Indien u met een behandeling niet wilt of kunt wachten, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. 

Als keuzevrijheid voor u belangrijk is, zorg er dan voor dat u een zuivere restitutie polis afsluit. Hierdoor kunt u altijd naar de zorgverlener van uw keuze. 

Kwaliteitsstatuut

Privacystatement