menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Annemarie Daniels 

 

Mijn contactgegevens: 06-20519978 of a.daniels@psycc.nl.
Ik maak gebruik van de Zivver mailservice om veilig met u te kunnen mailen.

In 1995 ben ik afgestudeerd als psycholoog. Na mijn studie heb ik de postdoctorale opleiding voor Psychotherapie gevolgd. Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut en behandel verschillende psychische klachten. Een overzicht van wat ik niet behandel, vindt u onderstaand.
In de behandeling combineer ik cognitieve en inzichtgevende therapie. Ik voer geen gezinsgesprekken, maar uw gezin van herkomst wordt altijd bij de behandeling betrokken: de invloed van uw gezin van herkomst en van uw huidige relatie op het ontstaan van uw klachten en de instandhouding ervan worden belicht. 
Ik ben cognitief gedragstherapeut, schematherapeut, cliëntgericht therapeut en gezinstherapeut. Deze opleidingstrajecten heb ik geheel doorlopen en ik mag me ook als zodanig presenteren. Ik heb de basisopleiding EMDR gevolgd. 

Wat behandel ik niet ? Manisch depressieve stoornissen, schizofrenie, ernstige somatoforme stoornissen, eetstoornissen, verslavingsproblematiek en sommige persoonlijkheidsstoornissen. Als u regelmatig in crisis raakt, dan kan ik u niet de zorg geven, die u nodig heeft. In dat geval kan ik u niet in behandeling nemen. Ik behandel geen relatieproblemen, kinderen, jeugdigen en gezinnen. 

Registraties en lidmaatschappen:

Psychotherapeut (BIG-nummer 29909650216), lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP (lidnummer 1979) en de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, lidnummer 203359). Ook ben ik ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nummer 30261944)

Start nieuwe behandelingen en werkwijze:

Op dit moment start ik geen nieuwe behandelingen !

Als psycholoog / psychotherapeut ben ik gekwalificeerd om kort- en langdurige behandelingen te verrichten. Normaliter is de gang van zaken als volgt: na een telefonisch contact op. stuur ik u een Telescreen vragenlijst. Op basis van de uitkomst van deze vragenlijst kan een voorlopige diagnose gesteld worden. Deze wordt besproken in een adviesgesprek. We bekijken of de hulpvraag waarvoor u zich aanmeldt, aansluit bij de expertise die ik in huis heb. De kosten voor het adviesgesprek worden in rekening gebracht bij de ziektekostenverzekeraar. U heeft voor dit adviesgesprek al een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

In het adviesgesprek onderzoeken we welk probleem op de voorgrond staat. We kunnen dan onderzoeken of klachtgericht gewerkt kan worden, door middel van cognitieve gedragstherapie. Of dat er ook aandacht nodig is voor rigide patronen, die u belemmeren in uw functioneren. Soms is er langdurige behandeling nodig voor ernstige en complexe problematiek. Dan zal ik u terugverwijzen naar uw huisarts.  
Soms zijn de klachten niet zo ernstig, dat u behandeling van een psycholoog nodig heeft. Of dat een behandeling niet door de verzekeraar vergoed zou worden, bijvoorbeeld als u behandeling zoekt voor relatieproblemen, een aanpassingsstoornis of problemen op gebied van werk.  Dit wordt ‘Onverzekerde Zorg’ genoemd. Als u dan toch in behandeling wilt, dient u de kosten voor de behandeling zelf te betalen. In dat geval worden de NZa tarieven aan u gefactureerd. De NZa tarieven voor 2024, worden binnenkort op de pagina weergegeven. 

Na afronden van de behandeling meld ik dat, uiteraard alleen met uw toestemming, kort aan uw huisarts of andere verwijzer. 

Op dit moment start ik geen nieuwe behandelingen ! De wachttijd tussen aanmelding en adviesgesprek is normaliter 4 – 6 weken. De wachttijd hangt ook af van de flexibiliteit in uw agenda. Voor actuele informatie kunt u bellen.
Als u met de behandeling niet kunt of wit wachten, neem dan contact op met uw verzekeraar. De meeste verzekeraars doen aan wachtlijstbemiddeling.

Tarieven: Indien de behandeling wordt vergoed door de verzekeraar, stuur ik mijn factuur direct naar uw verzekeraar.  Voor 2024 heb ik contracten afgesloten met alle verzekeraars, behalve met VGZ.
De NZa tarieven zal ik zo snel mogelijk publiceren op de website. Deze tarieven gelden voor verzekerden van VGZ, of een van de bij VGZ aangesloten labels. Én voor behandelingen, die niet door een verzekeraar worden vergoed (‘Onverzekerde Zorg’).
Indien u een sessie minder dan 24 (werk)uren van tevoren afzegt, dient u de kosten zelf te betalen. Deze sessie kan ik namelijk niet in rekening stellen van de ziektekostenverzekeraar. De kosten voor zo’n gemiste sessie bedragen 75 euro.

Overleg met derden: als lid van de LVVP ben ik verplicht om regelmatig met mijn collega’s in intervisieverband te overleggen om te waarborgen, dat ik mijn behandelingen naar behoren uitvoer. Uw casus bespreken met uw huisarts, doe ik alleen met uw toestemming. Mochten zich situaties voordoen dat u zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen, maar alleen dan, dan zal ik ook contact met uw huisarts opnemen. 

Zorgverzekeraars: Voor 2024 heb ik contracten met alle verzekeraars afgesloten, maar niet met VGZ, of de bij VGZ aangesloten labels. 

Als keuzevrijheid voor u belangrijk is, zorg er dan voor dat u een zuivere restitutie polis afsluit. Hierdoor kunt u altijd naar de zorgverlener van uw keuze. 

Ik ben in 2023 weer gevisiteerd door de LVVP op basis van hun kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is 5 jaar geldig.

Kwaliteitsstatuut

Privacystatement