menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Annemarie Daniels 

 

Mijn contactgegevens: 06-20519978 of a.daniels@psycc.nl.
Ik maak gebruik van de Zivver mailservice om veilig met u te kunnen mailen.
Neem in geval van crisis telefonisch contact op met mij. Indien u mij niet  kunt bereiken met uw huisarts.  Buiten kantooruren met de huisartsenpost.
Gedurende vakantie of afwezigheid zal met u worden besproken, waar u terecht kunt.

In 1995 ben ik afgestudeerd als psycholoog. Na mijn studie heb ik de postdoctorale opleiding voor Psychotherapie gevolgd. Ik ben BIG geregistreerd psychotherapeut en behandel verschillende psychische klachten. Een overzicht van wat ik niet behandel, vindt u onderstaand.
In de behandeling combineer ik cognitieve en inzichtgevende therapie. Ik voer geen gezinsgesprekken, maar uw gezin van herkomst wordt altijd bij de behandeling betrokken: de invloed van uw gezin van herkomst en van uw huidige relatie op het ontstaan van uw klachten en de instandhouding ervan wordt belicht. 
Ik ben cognitief gedragstherapeut, schematherapeut, cliëntgericht therapeut en gezinstherapeut. Deze opleidingstrajecten heb ik geheel doorlopen en ik mag me ook als zodanig presenteren. Ik heb de basisopleiding EMDR gevolgd. 

Wat behandel ik niet ? Manisch depressieve stoornissen, schizofrenie, ernstige somatoforme stoornissen, eetstoornissen, verslavingsproblematiek en sommige persoonlijkheidsstoornissen. Als u regelmatig in crisis raakt, dan kan ik u niet de zorg geven, die u nodig heeft. In dat geval kan ik u niet in behandeling nemen. Ik behandel geen relatieproblemen, kinderen, jeugdigen en gezinnen. 

Registraties en lidmaatschappen:

Psychotherapeut (BIG-nummer 29909650216) en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten LVVP (lidnummer 1979) en de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie, lidnummer 203359). Ook ben ik ingeschreven in het Register Schematherapie en bij de Kamer van Koophandel (nummer 30261944)

Start nieuwe behandelingen en werkwijze:

Als psycholoog / psychotherapeut ben ik gekwalificeerd om kort- en langdurige behandelingen te verrichten. Momenteel start ik geen langdurige behandelingen en verricht ik behandelingen van 10 – 15 sessies. Als u behandeling wilt, neem dan telefonisch contact op. Ik zal u zo snel mogelijk een Telescreen vragenlijst sturen. Op basis van de uitkomst van de Telescreen kan een voorlopige diagnose gesteld worden. Deze wordt besproken in een adviesgesprek. We bekijken of de hulpvraag waarvoor u zich aanmeldt, afdoende kan worden behandeld in een begrensd aantal gesprekken.  En of de expertise die ik in huis heb, hierbij aansluit. De kosten voor het adviesgesprek worden in rekening gebracht bij de ziektekostenverzekeraar. U heeft voor dit adviesgesprek al een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

In het adviesgesprek onderzoeken we welk probleem op de voorgrond staat. We kunnen dan onderzoeken of klachtgericht gewerkt kan worden, door middel van cognitieve gedragstherapie. Of dat er ook aandacht nodig is voor rigide patronen, die u belemmeren in uw functioneren. Soms zijn er meer gesprekken nodig om te werken aan sterke rigide overtuigingen. Bijvoorbeeld als uw klachten al lang bestaan en / of spelen op meerdere levensgebieden (relationeel, in uw gezin, op het gebied van werk, somatisch, verslavingsproblematiek). Dan zal ik u na 10 – 15 gesprekken terugverwijzen naar uw huisarts, cq doorverwijzen naar een colega.  
Soms kunnen we concluderen, dat de klachten niet zo ernstig zijn, dat u behandeling van een psycholoog nodig heeft. Of dat een behandeling niet door de verzekeraar vergoed zou worden, bijvoorbeeld als u behandeling zoekt voor relatieproblemen, een aanpassingsstoornis of problemen op gebied van werk.  Als u dan toch in behandeling wilt, dient u de kosten voor de behandeling zelf te betalen. 

Na afronden van de behandeling meld ik dat, uiteraard alleen met uw toestemming, kort aan uw huisarts of andere verwijzer. 

Op dit moment is er een aanmeldstop. De wachttijd tussen aanmelding en adviesgesprek is normaliter 4 – 6 weken, in geval van (zomer-)vakantie langer. Voor actuele informatie kunt u bellen.
Als u met de behandeling niet kunt of wit wachten, neem dan contact op met uw verzekeraar. De meeste verzekeraars doen aan wachtlijstbemiddeling.

Tarieven: Indien de behandeling wordt vergoed door de verzekeraar, stuur ik mijn factuur direct naar uw verzekeraar.  Ik heb contracten afgesloten met alle verzekeraars, behalve met VGZ.
Als u de kosten voor de behandeling zelf wilt (of moet) betalen: het eerste diagnostische adviesgesprek van 45 minuten kost 172,98 euro (nza tarief), een uur 199,34 euro (nza tarief).
Kosten voor vervolgsessies van 45 minuten bedragen 147,95 euro (nza tarief) en voor een uur 176,30 euro (nza tarief).
Indien u een sessie minder dan 24 (werk)uren van tevoren afzegt, dient u de kosten zelf te betalen. Deze sessie kan ik namelijk niet in rekening stellen van de ziektekostenverzekeraar. De kosten voor zo’n gemiste sessie bedragen 75 euro.

Overleg met derden: als lid van de LVVP ben ik verplicht om regelmatig met mijn collega’s in intervisieverband te overleggen om te waarborgen, dat ik mijn behandelingen naar behoren uitvoer. Uw casus bespreken met uw huisarts, doe ik alleen met uw toestemming. Mochten zich situaties voordoen dat u zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen, maar alleen dan, dan zal ik ook contact met uw huisarts opnemen. 

Zorgverzekeraars: In 2023 heb ik contracten met: A.S.R. (asr en Ditzo), Caresq (Eucare Insurance PCC Limited, Aevitae), CZ (CZ, Centrale Zorgverzekeringen, NZV, Ohra), DSW, ENO Zorgverzekeraar (Salland, ZorgDirect en Holland Zorg), Menzis (Menzis en Anderzorg), ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO, Jaah), OWM (OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en al haar labels), en Zilveren Kruis (dit zijn Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO.
Ik heb géén contract met VGZ en de aangesloten labels. Als u toch in behandeling wilt komen, vergoedt VGZ een deel van de kosten. Vraag bij VGZ welk bedrag u van hen vergoed krijgt. 
Indien u met een behandeling niet wilt of kunt wachten, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. 

Als keuzevrijheid voor u belangrijk is, zorg er dan voor dat u een zuivere restitutie polis afsluit. Hierdoor kunt u altijd naar de zorgverlener van uw keuze. 

Ik ben begin 2023 weer gevisiteerd door de LVVP op basis van hun kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is 5 jaar geldig.

Kwaliteitsstatuut

Privacystatement