menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Psychologen zijn gehouden aan de beroepscode zoals vastgelegd in de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), waaronder het tuchtrecht valt. De samenwerkende psychologen  zijn lid van de LVVP. Tevens zijn wij aangesloten bij andere specialistische verenigingen. Deze registraties bieden een extra garantie voor onze deskundigheid en kwaliteit. Met de door u verstrekte gegevens wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk omgegaan.

Tijdens het intake gesprek zal u gevraagd worden of u toestemming geeft voor uitwisseling van informatie met uw huisarts. Indien het wenselijk is informatie bij andere hulpverleners op te vragen zal aan u apart schriftelijk toestemming worden gevraagd. Tijdens vakanties of ziekte wordt door collega’s waargenomen. U kunt tijdens vakanties of buiten kantoortijden ook contact opnemen met uw huisarts, cq de huisartsenpost. Uw eigen behandelaar zal hierover ook afspraken met u maken. De wachttijd per psycholoog kan variëren; in overleg kan er doorverwezen worden naar een collega.