menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Vergoedingen

Volwassenen
Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde psycholoog of psychotherapeut, dan wordt deze in principe vergoed vanuit uw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen, hebt u een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.
Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van: uw verzekeringspolis (natura of restitutie) én of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Dit kunt u zien op de persoonlijke pagina van de behandelaar.

Uw zorgpolis
Als u een naturapolis hebt, worden alle kosten vergoed, mits uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als hij geen contract heeft, dan vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Het wettelijke eigen risico moet u altijd zelf betalen. Uw behandelaar stuurt de nota rechtstreeks aan u.
Hebt u een restitutiepolis? Dan maakt het niet uit of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijke eigen risico moet u wel zelf betalen. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door. Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de hele behandeling. Uw behandelaar stuurt de nota als hij geen contract heeft met uw verzekeraar, meestal aan u. U betaalt de rekening eerst zelf en stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar die (een deel van) de vergoeding naar u overmaakt.

Wat krijgt u niet vergoed?
Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. Vraag dit na bij de verzekeraar als u in behandeling gaat. Ook uw psycholoog of psychotherapeut kan u hier meer over vertellen.

Wat gebeurt er als u niet op de afspraak komt?
Als u een afspraak niet of niet op tijd afzegt, dan moet u het consult zelf betalen. Dit heet no-show. U krijgt dit niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het tarief voor no-show is €69,- . Bij het begin van de behandeling zal zij u hier meer over vertellen. U kunt deze informatie ook terugvinden in het kwaliteitsstatuut van uw behandelaar.

Mag u de behandeling zelf betalen?
Optie 1: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft wél een contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, dan mag u de behandeling niet zelf betalen.
Een behandelaar moet de behandeling uitvoeren binnen zijn afgesproken omzetplafond. Is dat omzetplafond bereikt, dan kan de behandelaar u niet in behandeling nemen.
Optie 2: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft géén contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt terwijl uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan stuurt zij de factuur na afloop van de behandeling rechtstreeks naar u. U betaalt de rekening rechtstreeks aan de behandelaar. U kunt deze factuur daarna al dan niet naar uw verzekeraar sturen, die de kosten deels (naturapolis) of geheel (restitutiepolis) vergoedt.
Optie 3: het gaat om zorg die niet vergoed wordt. U dient de rekening dan zelf te betalen. De behandelaar declareert een overig zorproduct (ovp) stuurt de factuur rechtstreeks naar u.
De kosten voor (bijvoorbeeld) relatietherapie of een aanpassingsstoornis worden niet vergoed.

Behandeling in de generalistische basis-ggz
Een behandeling in de generalistische basis-ggz wordt gedaan door een eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog (BIG-geregistreerd). De behandeling is praktisch en kortdurend. De behandelaar zal eerst een intake met u doen. De psycholoog/psychotherapeut moet u vertellen wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Daarna maakt hij een behandelplan. Hij moet met u overleggen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. Ook vertelt hij u hoelang de behandeling ongeveer gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook tijdens de behandeling met u blijven overleggen en u informatie geven.

Verschillende behandeltrajecten
De behandelaar onderzoekt wat er met u aan de hand is en welk behandeltraject voor u geschikt is. De generalistische basis-ggz kent vier behandeltrajecten, ook wel prestaties of producten genoemd: kort, middel, intensief en chronisch

Tarieven generalistische basis-ggz

Traject BGGZ Omschrijving Tarief
Basis Kort (BK) Lichte DSM stoornissen €507,62
Basis Middel (BM) Matige DSM stoornissen €864,92
Basis Intensief (BI) Ernstige DSM stoornisen €1.356,25
Onvolledig behandeltraject Niet bevestigd vermoeden DSM stoornis €207,19
Overig zorgproduct

Individueel consult

Relatie consult

€105,35

€160,00

Behandeling in de specialistische basis-ggz
De gespecialiseerde ggz kent veel verschillende soorten behandeltrajecten, ook diagnosebehandelcombinaties (dbc’s) genoemd. Voorbeelden van dbc’s zijn: angst, bipolaire stoornis, depressie, middelgerelateerde verslavingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, slaap-waakstoornis, trauma, voedings- en eetstoornis.

De behandelaar onderzoekt wat er precies met u aan de hand is en welk behandeltraject voor u geschikt is. De tarieven voor gespecialiseerde ggz variëren sterk en zijn afhankelijk van de diagnose en de gekozen behandelmethode. Kosten voor een individueel consult zijn € 105,35 en voor een relatie consult € 160,00.

Voor meer informatie, zie https://lvvp.info/voor-clienten/