menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Volwassenen
Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde BIG-geregistreerde psycholoog of psychotherapeut, dan wordt deze in principe vergoed vanuit uw basisverzekering. Om een vergoeding te krijgen, hebt u een verwijsbrief nodig van de huisarts, medisch-specialist of bedrijfsarts. Dat is geregeld in de Zorgverzekeringswet.
Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van: uw verzekeringspolis (natura of restitutie) én of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Dit kunt u zien op de persoonlijke pagina van de behandelaar.

Uw zorgpolis
Als u een naturapolis hebt, worden alle kosten vergoed, mits uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als hij geen contract heeft, dan vergoedt uw zorgverzekeraar ongeveer 60 tot 80% van de behandeling. De overige kosten moet u zelf betalen. Het wettelijke eigen risico moet u altijd zelf betalen. Uw behandelaar stuurt de nota rechtstreeks aan u.
Hebt u een restitutiepolis? Dan maakt het niet uit of uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. U krijgt dan in principe het gehele bedrag vergoed. Het wettelijke eigen risico moet u wel zelf betalen. Er zijn restitutiepolissen waarbij niet alles wordt vergoed. Lees uw zorgpolis goed door. Let op: alleen de zuivere restitutiepolis vergoedt de hele behandeling. Uw behandelaar stuurt de nota als hij geen contract heeft met uw verzekeraar, meestal aan u. U betaalt de rekening eerst zelf en stuurt deze vervolgens door naar uw verzekeraar die (een deel van) de vergoeding naar u overmaakt.

Wat krijgt u niet vergoed?
Niet alle soorten behandelingen worden vergoed. Vraag dit na bij de verzekeraar als u in behandeling gaat. Ook uw psycholoog of psychotherapeut kan u hier meer over vertellen.

Wat gebeurt er als u niet op de afspraak komt?
Zie onze Betalingsvoorwaarden.

Mag u de behandeling zelf betalen?
Optie 1: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft wél een contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar, dan mag u de behandeling niet zelf betalen.
Een behandelaar moet de behandeling uitvoeren binnen zijn afgesproken omzetplafond. Is dat omzetplafond bereikt, dan kan de behandelaar u niet in behandeling nemen.
Optie 2: het gaat om zorg die vergoed wordt en uw behandelaar heeft géén contract met de zorgverzekeraar. Als de behandeling onder de verzekerde zorg valt terwijl uw behandelaar geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan stuurt zij de factuur na afloop van de behandeling rechtstreeks naar u. U betaalt de rekening rechtstreeks aan de behandelaar. U kunt deze factuur daarna al dan niet naar uw verzekeraar sturen, die de kosten deels (naturapolis) of geheel (restitutiepolis) vergoedt.
Optie 3: het gaat om zorg die niet vergoed wordt. U dient de rekening dan zelf te betalen. 

Kortdurende behandeling
Kortdurende behandelingen worden verricht door een gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog (BIG-geregistreerd). De behandeling is praktisch en kortdurend. Er wordt een kennismakingsgesprek / adviesgesprek gevoerd. Dit consult wordt in rekening gebracht. Afhankelijk van de behandelaar zal een Telescreen vragenlijst afgenomen worden.  

Langdurige behandeling
Langdurige behandelingen worden verricht door een psychotherapeut (BIG-geregistreerd). De behandelaar onderzoekt wat er precies met u aan de hand is stelt de indicatie voor een langdurige behandeling. Ook hier wordt een kennismakingsgesprek / adviesgesprek gevoerd. Afhankelijk van uw behandelaar wordt al dan niet een Telescreen vragenlijst afgenomen worden.

Voor meer informatie, zie https://lvvp.info/voor-clienten/