menu3
menu2
previous arrow
next arrow
Shadow

Na aanmelding, via de website of telefonisch, neemt één van de psychologen contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens het eerste gesprek worden afspraken gemaakt over de behandelmogelijkheden. Het is belangrijk om een goed beeld van u en uw klachten te krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. In de behandelingsfase gaan wij gericht met u aan het werk. Dit doen wij door gesprekken, oefeningen en huiswerkopdrachten. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de klachten. Ons uitgangspunt is: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Behandelvormen
Cognitieve gedragstherapie
In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De behandelaar helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen. Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliënt of deze wijze van denken reëel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten welke vervolgens weer leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. Voor uitgebreide informatie zie www.vgct.nl

EMDR
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde methode die wordt toegepast bij acute en chronische traumatisering en ook bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek om belemmerende overtuigingen op te ruimen. EMDR heeft tot doel de verwerking te bevorderen en de spanning die herinneringen aan de traumatische ervaringen oproepen, te verminderen. Dit gebeurt door de cliënt met behulp van gerichte vragen te stimuleren om zich vanuit een ‘hier en nu’ perspectief te concentreren op een herinnering aan een schokkende ervaring uit het verleden. Vervolgens wordt dit gecombineerd met afleidende prikkels zoals handbewegingen voor de ogen. Voor uitgebreide informatie zie www.emdr.nl. Hier kunt u diverse brochures downloaden en een filmpje zien van een EMDR-therapie.

Relatietherapie
Een goede relatie vormt een belangrijke pijler voor uw psychisch welbevinden. In iedere relatie kan het soms ‘schuren’. Een eerste stap is het erkennen. De volgende stap is aan de knelpunten te gaan werken. De Gestalt aanpak en de methode van John Gottman zijn voor ons uitgangspunten van een relatietherapie

Oplossingsgerichte therapie
Bij oplossingsgerichte therapie is het doel om mensen flexibeler te maken in het oplossen van hun problemen, mogelijkheden te scheppen en hoop voor de toekomst te geven. Er wordt uitgegaan van de kracht en de creativiteit van de cliënt en diens probleemoplossend vermogen. De onderliggende gedachte is dat de cliënt. de oplossing al in zich heeft en dat door het stellen van specifieke vragen dit proces bevorderd kan worden.

IBSR
Inquiry-Based Stress Reduction (IBSR) is een geprotocolleerde methode om cognities experiëntieel en meditatief uit te dagen. Er wordt een appèl gedaan op de innerlijke wijsheid, in plaats van vooral op de ratio, zoals bij de klassieke cognitieve technieken. Door de houding van de therapeut en door bepaalde vragen is het wezenlijk anders dan andere cognitieve technieken. Er is aandacht voor de emotionele beleving en voor alle gevolgen van het geloof in de gedachte. De cliënt krijgt snel emotioneel inzicht en doet ingrijpende ontdekkingen over zichzelf en de ander. Het resultaat is: helderheid, opluchting, vermindering van angst, herkennen van projecties, verlossing uit de slachtofferpositie en toename van autonomie en vrijheid. IBSR kan toegepast worden op automatische gedachten, regels, normen, kernovertuigingen, oordelen en eisen. Bij volwassenen, kinderen, ouderen, partners en in groepen.

Systeemtherapie
Ook al kom je individueel in behandeling: je ‘systeem’ zit figuurlijk altijd in de behandelkamer. Met systeem wordt je omgeving in de meest ruime zin van het woord bedoeld: je gezin van herkomst, je huidige gezin, je partnerrelatie. In systeembehandelingen wordt gekeken naar de wisselwerking tussen jezelf en je omgeving. Als je een goede relatie hebt met anderen, sta je sterker in het leven en kun je beter samenwerken. Systeemtherapie kan helpen als de problemen die je hebt, mede veroorzaakt worden door je relatie met anderen. Je kunt samen met je partner gesprekken voeren, als er sprake is van relatieproblemen. Voor gezinstherapie, een behandeling met je gehele gezinssysteem, ben je bij ons niet aan het juiste adres maar we kunnen je naar kundige collega’s in de buurt doorverwijzen.

Schematherapie
Schema’s zijn rigide overtuigingen, die je vanaf je vroege jeugd hebt ontwikkeld, over jezelf – de ander – de wereld. Voorbeelden van schema’s zijn: isolement, verlating, perfectionisme, etc. Schema’s, ze worden ook wel valkuilen genoemd, worden getriggerd als zich in het hier-en-nu situaties voordoen, die sterk lijken op die situaties in je vroege jeugd waarin de schema’s zijn ontwikkeld. Op dat soort momenten ervaar je sterke negatieve emoties en disfunctionele gedachten over jezelf. Schematherapie kan je helpen om je valkuilen te leren kennen en om andere manieren te vinden om ermee om te gaan.