0620519978(A.Daniëls)/0615127339(L.Harting)/0614799594(M.Lohues)/0642228456(A.Winters)/0615117762(S.Keur) info@psycc.nl
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Specialistische ggz (S-GGZ)

De kosten van psychotherapie worden, als u een verwijzing heeft van uw huisarts, volledig vergoed. Het eigen risico wordt uiteraard wel eerst van de vergoeding afgetrokken.
Het factuurbedrag wordt niet meer berekend aan de hand van het aantal sessies, maar op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie). Het factuurbedrag wordt hierbij automatisch vastgesteld door de combinatie van uw diagnose (bv. angststoornis, depressieve stoornis, persoonlijkheidsproblematiek etc.) en de tijd die is besteed aan uw behandeling. De tarieven zijn bepaald door de zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS. Raadpleeg de website www.werkenmetdbcs.nza.nl voor meer informatie over de DBC methodiek.

Tarieven: Ik heb in 2017 contracten afgesloten met alle ziektekostenverzekeraars. Met uitzondering van Caresq. Dit betekent dat mijn cliënten, los van de kosten van het eigen risico en behalve verzekerden van Caresq, geen bijdrage verschuldigd zijn.

Kosten van behandelingen, die niet vergoed worden, moeten door de cliënten wel zelf betaald worden. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen of relatieproblemen, problemen op het gebied van werk (burn-out). Deze behandelingen vallen onder de ‘OZP’ prestatie (Overig Zorg Product).

Tarief overig zorgproduct: het maximum OZP-tarief, vastgesteld door de NZa, is voor 2018: €98,00 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is vanaf 2017 €93,00 per sessie.

Tarief zelfbetalers: het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is €93,00 per sessie.

Betalingsvoorwaarden voor de G-GGZ:

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gzpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2
De kosten voor psychotherapie (behandeling in de GGZ) worden na afloop van de behandeling direct in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Er worden géén afzonderlijke zittingen of gesprekken meer gedeclareerd, doch gefactureerd door middel van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Het factuurbedrag wordt vastgesteld op basis van de combinatie van de gestelde diagnose, de aan de behandeling bestede tijd en de tariefstructuur DBC / GGZ. ‘Bestede tijd’ bestaat zowel uit tijd voor sessies (directe tijd) als indirecte tijd. Onder indirecte tijd wordt verstaan: tijd gespendeerd aan verslaglegging, overleg, uitwerking van diagnostisch materiaal. Ook het intakegesprek wordt in rekening gesteld en geregistreerd op de DBC.

Artikel 3
No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. Dit betekent dat de patiënt voor de afgezegde sessie een factuur krijgt van €69, dit is 75% van het normale tarief van €93,00 per sessie. Deze factuur kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden.

Artikel 4
Voor het welslagen van de behandeling is belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Indien afspraken regelmatig worden afgezegd zonder gewichtige reden, kan de psychotherapeut ertoe besluiten de behandeling tijdelijk op te schorten of de behandeling te beëindigen. Een en ander uiteraard na overleg.

Artikel 5
In verband met de privacy worden (schriftelijke) gegevens over de behandeling alleen verstrekt aan derden na schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 6
De door de behandelaar direct aan de patiënt gedeclareerde kosten moeten door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 7
Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 8
Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 10
Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11
Voor het welslagen van de behandeling is belangrijk dat afspraken worden nagekomen. Indien meer dan twee keer te laat wordt afgemeld of bij ‘No show’ (Niet op komen dagen), kan de behandelaar besluiten de behandeling op te schorten of te beëindigen.

Annemarie Daniëls heeft voor 2018 contracten gesloten met alle verzekeraars, behalve Caresq. Vanaf augustus worden de contracten met verzekeraars voor het komende jaar, 2019, afgesloten. Waarschijnlijk sluit ik met alle verzekeraars een contract af, waarmee ik dit jaar ook al een contract had afgesloten.

Laatst bewerkt: 22 oktober 2018

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien